Gratis studie Installatietechniek HRO


Hoofdvestiging HRO

Postadres
Postbus 25035
3001 HA Rotterdam
T (010) 241 4141
E studievoorlichting@hro.nl
I www.hogeschool-rotterdam.nl

Bezoekadres
G.J. de Jonghweg 4-6
3015 GG Rotterdam (metro Coolhaven)

 

 
 
> route
 
 

Denken en Doen
Hogeschool Rotterdam is een échte Rotterdamse instelling. De aanpak, de cultuur en de wijze van werken die veelal met Rotterdam in verband wordt gebracht, komen samen in het motto van de Hogeschool: "Denken en Doen".

Rotterdam staat voor een bepaalde benadering en denkwijze, met als trefwoorden: duidelijk nuchter betrokken dynamisch sociaal Rotterdam staat ook voor een bepaalde manier van werken: gericht op de prakijk, op werken gericht op concrete resultaten, pragmatisch gericht op samenwerken aan oplossingen voor problemen initiatiefrijk en innovatief, maar niet modieus vanuit pluriformiteit, intercultureel, internationaal georiënteerd.

Wij voelen ons sterk verbonden met Rotterdam en de regio. Het onderwijs is nauw verweven met de stedelijke ene regionale ontwikkelingen en vraagstukken. In een voortdurende wisselwerking delen wij kennis en leveren zo een bijdrage aan de kennisinfrastructuur in de regio.

De Rotterdamse aanpak en werkwijze is vertaald in een onderwijsmodel. De opleidingen combineren een stevige basis van kennis en vaardigheden met een grote praktijkgerichtheid. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat studenten competenties verwerven waarmee ze goed terecht zullen komen. In Nederland, maar ook daarbuiten.

Onze missie luidt:
De Hogeschool Rotterdam is dé Rotterdamse Hogeschool, waar mensen hun grenzen verleggen door leren en werken, do
or denken en doen.